• Eğitim İçeriği
  • Tanışma etkinlikleri
  • Program tanıtımı (neden, yenilik nedir, neler yapıldı ve planlar)
  • Video-blog, e-portfolyo ve online tartışma araçlarının tanıtılması
  • Video-blog, e-portfolyo ve online tartışma araçları ile öğretimsel etkinlik tasarlama ilkeleri
  • Etkinlik örnek ve şablonlarının sunumu
  • Etkinlik tasarımı atölye çalışması (gruplar halinde etkinlik tasarlanması)
  • Ölçme değerlendirme şablon ve örneklerinin hazırlanması
  • Etkinlik revizyon ve paylaşımı
  • Eğitim değerlendirme

Prof.Dr. Selçuk KARAMAN

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

skaraman@atauni.edu.tr / +90 442 231 4019

Doç. Dr. Melih KARAKUZU

Erciyes Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

mkarakuzu@erciyes.edu.tr / +90 352 207 6666

Dr. Öğr. Üyesi Elif TAŞLIBEYAZ

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

etaslibeyaz@erzincan.edu.tr / +90 446 226 6666

Doç. Dr. Engin Kurşun

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ekursun@atauni.edu.tr / +90 442 231 4217

Dr. Öğr. Üyesi Turgay DEMİREL

Iğdır Ünivertesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

turgay.demirel@igdir.edu.tr / +90 476 223 0040