Eğitim Hedefleri

 • Yenilenen İngilizce öğretim programdaki değişikleri yeni yaklaşımın felsefesi ile ilişkilendirerek ifade edebilme
 • Aktif öğrenme yöntemlerinin farkında olabilme ve yeni program ile ilişkilendirerek açıklayabilme
 • Programdaki kazanımlara ve etkinlik tasarlama ilkelerine uygun etkinlikler hazırlayabilme
 • Örnek etkinlikler ve şablonlarını hazırlayıp paylaşarak rehberlik edebilme
 • Etkinliklere yönelik uygun ölçme ve değerlendirme uygulamaları hazırlayabilme
 • Kişisel ve mesleki gelişim açısından diğer öğretmenlere rol model olabilme
 • Video-blog, tartışma ve e-portfolyo destekli etkinlikleri pedagojik ilkelere uygun bir şekilde tasarlayabilme
 • Etkinlikler için uygun araç ve yöntemleri tercih edebilme
 • Alternatif teknolojilerin farkına varabilme ve değerlendirebilme
 • Bu araçların kullanıldığı etkinlik örneklerini değerlendirebilme
 • Bu etkinliklerde öğrencileri etkili bir şekilde yönlendirebilme ve değerlendirebilme

Eğitim Formatı İle İlgili İlkeler

 • Sunum ve teorik anlatımlara mümkün olduğunca az yer verilmesi
 • Etkinliğe dayalı programın etkinlikler eşliğinde sunulması
 • Katılımcı öğretmenlerin deneyimlerinin öne çıkarılması
 • Grup çalışmalarıyla etkinlik tasarlama çalışmaları
 • Yapılan çalışmaların mutlaka paylaşılması ve değerlendirilmesi
 • Etkinlikler
 • Öğrencilerin aktif hale getirilmesi
 • Etkinlik sonunda etkinliğin ilgili hedeflerle ilişkilendirilmesi
 • Etkinliklerin farklı koşullardaki sınıflardaki uyarlamalarına yer verilmesi
 • Bireysel olarak ilgili öğrencilere yönelik ileri uygulama önerilerine verilmesi
 • Etkinlikliğin özgünlüğü